Kwaliteit onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs aan de VU wordt de laatste tijd door verschillende partijen publiekelijk in twijfel getrokken. De VUSO gaat er voor strijden dat opleidingen aan de VU een persoonlijk karakter krijgen gericht op de kwaliteit van het onderwijs. De waarde van onze diploma's moet niet dalen, maar stijgen.

 • Nieuw inzagebeleid bij tentamens
 • Herziening regels in de tentamenhal
 • Betere, inspirerende minoren
 • Engels in de bachelor

Profilering & Samenwerking

In een globaliserende wereld, worden universiteiten afgerekend op hun plaats in de mondiale toplijsten. Een diploma is veel meer waard als het aan een gerenommeerde universiteit wordt behaald. De VUSO gaat zich het komende jaar hard maken voor een optimale profilering van de VU.

 • Stages regelen via de General Career Office
 • Samenwerking met de UvA in goede banen leiden
 • Diploma-uitreikingen kleur geven

Interactie & Begeleiding

Een onduidelijke website, geen eenduidige studieadviseurs, te weinig informatie over een vak beschikbaar... Obstakels die kostbare tijd opeisen en veel frustratie veroorzaken, terwijl studenten worden geacht steeds sneller en effectiever af te studeren. De VUSO wil de interactie tussen de VU en de studenten verbeteren.

 • Betere studieadviseurs
 • Mentoren voor eerstejaarstudenten
 • Maximaal €25 boete voor tentamens
 • Introductiedag voor masteropleidingen
 • Afschaffing ingangseisen bachelorvakken

Faciliteiten

De VU dient optimale studievoorzieningen voor de student te creëren. Op de campus kan de VU nog flinke stappen zetten om de studiesfeer te verbeteren. De VUSO zal zich het komende jaar dan ook sterk gaan maken voor het optimaal faciliteren van de VU-studenten.

 • Betere Wifi- en laptopplekken
 • Betere studieruimtes en catering
 • Ruimtes voor studie- en studentenverenigingen blijven behouden

Internationalisering

De VU is een buitengewoon diverse universiteit en daar is de VUSO enorm trots op. Met haar diversiteit is de VU een toonbeeld voor hoe kennis mensen van alle soorten en maten met elkaar kan verbinden. Het komende jaar wil de VUSO er voor zorgen dat alle studenten de vruchten kan gaan plukken van deze diversiteit.

 • Eén International Office voor alle info over studeren in het buitenland
 • Meer er betere samenwerkingen met partner universiteiten
 • Gratis IELTS/TOEFL-test

Duurzaamheid

De VUSO is groen en trots op haar kleur. De VU is zich daardoor steeds bewuster geworden van het milieu, en zo heeft de universiteit inmiddels de meest duurzame kantine van alle universiteiten in Nederland. De VUSO zal zich zoals elk jaar blijven inzetten voor een duurzame ontwikkeling van de VU.

 • Dyson Airblades in de wc's
 • Consequente afvalscheiding
 • Meer groen op de campus