Het partijplan van VUSO staat online, hier een korte samenvatting met de belangrijkste punten op een rij.

Kwaliteit onderwijs
Inspiratie en uitdaging voor een mooie toekomst
• Meer inspirerende en creatieve colleges
• Betere beheersing Engels docenten
• Verbetering minoren

Kwaliteit studiebegeleiding
Bij kwalitatief onderwijs hoort kwalitatieve studiebegeleiding
• Verhogen aantal studiebegeleiders
• Mentoren voor eerstejaars studenten
• Verbetering voorlichting bachelor en master

Faciliteiten & Communicatie
De optimale omgeving voor een succesvolle studietijd
• Studieruimtes inrichten naar de smaak en behoefte van de student
• Goedkopere catering en gevarieerder aanbod
• Opname van alle hoorcolleges
• Invoering vu-breed beleid voor en met studievereniging.
• Benadering van 1e jaars studenten voor stimulering participatie
• Minimum eis faciliteiten, werkruimtes
• Betere communicatie over studie-gerelateerde zaken op vunet en blackboard inzake roosters, cijfers, wijzigingen en mededelingen
• Alumni-beleid in het leven roepen
• Betere en vroegtijdig informatieverschaffing omtrent de mogelijkheden in de minor- en masterfase

VU-imago
VU diploma als vliegende start voor je carrière
• Verbetering en uitbreiding samenwerking met (inter)nationale universiteiten
• Samenwerking met de UvA in goede banen leiden
• Betere begeleiding en compensatie excellente studenten
• Een meer ambitieuze studiesfeer creëren om zo excellentie en zelfontplooiing te stimuleren
• Gratis IELTS/ TOEFL- test; de vaardigheidstoets Engels als toelatingseis voor veel opleidingen in het buitenland en vanaf 2015 ook masters in Nederland