yussef
Yussef Al Tamimi
BA Rechtsgeleerdheid

Wat wil ik betekenen voor de studenten aan de VU?

Komend jaar wil ik met de Studentenraad strijden voor jouw belangen. Ondanks bezuinigingen mag het onderwijs koste wat kost niet aan kwaliteit inboeten. Juist in deze tijd van minder, moeten de mogelijkheden tot meer voor iedereen opstaan. Bovendien moet falend beleid zoals de nieuwe tentamenregeling zo snel mogelijk de prullenbak in.

poey
Poey Lam
BA Bedrijfskunde

Wat wil ik betekenen voor de studenten aan de VU?

Met mijn ervaring als voorzitter, van de Facultaire Studentenraad van FEWEB, denk ik veel bij te kunnen dragen aan de Universitaire Studentenraad. ik wil mij graag inzetten voor studentenondersteuning (ondanks alle bezuinigingen), de kwaliteit van het onderwijs, begeleiding voor eerstejaarsstudenten en betrokkenheid van studenten bij de VU. Ik ben bereid mij maximaal in te zetten voor alle studenten op de universiteit middels mijn gedrevenheid en ambities.

kheiriddine
Kheireddine Moussaoui
Pre Master Business Administration

Wat wil ik betekenen voor de studenten aan de VU?

Studeren is meer dan alleen boeken bestuderen en hoorcolleges volgen. Jouw studietijd moet een leuk, leerzaam en bruisend levensonderdeel worden. Dit begint met hoogwaardig, toegankelijk onderwijs met ruimte voor zelfontplooiing en natuurlijk gezelligheid. VUSO kan hier verandering in brengen dus stem op ons!

suzanne

Suzanne Bijman
MA Communicatiewetenschap

Wat wil ik betekenen voor de studenten aan de VU?

‘Het maximale uit je studententijd halen’ is iets wat ik als student communicatiewetenschap en Criminologie met werkzaamheden als onderwijsassistent (FSW) op een vrij ambitieuze manier heb geïnterpreteerd. Gezien mijn verschillende achtergronden wil ik als USR kandidaat mij actief inzetten om beperkingen die studenten in het onderwijs ondervinden te verminderen.

thomas

Thomas Dinjens
MA Business Administration

Wat wil ik betekenen voor de studenten aan de VU?

Doordat ik alweer 5 jaar op de VU studeer aan zowel FEWEB als FSW, en in Stockholm heb gestudeerd, zie ik verschillende mogelijkheden om de universiteit te verbeteren. Denk hierbij aan een beter studieklimaat en betere faciliteiten (documenten printen vanaf je laptop). Om dit te bereiken dient de VUSO-fractie zo groot mogelijk te zijn, dus jou stem hebben wij hard nodig!

khalid
Khalid Samim
BA Rechtsgeleerdheid

Wat wil ik betekenen voor de studenten aan de VU?

Met maximale inspanning zal ik trachten de belangen van studenten te behartigen. Ik zal mij volledig inzetten voor het uitbreiden van de juiste voorzieningen binnen de Vrije Universiteit. Alleen op die manier kunnen de talenten van de studenten tot ontwikkelingen komen en zal de weg vrij worden gemaakt voor een betere toekomst.

Al gestemd?
Wil jij een bruisend studentenjaar? Stem VUSO! Stemmen kan t/m 25 april.

Stem NU!