Partijprogramma 2014/2015

Het zijn zware tijden voor de VU-student. In de media wordt de VU weggezet als het Inholland van de universiteiten. In de keuzelijsten van universiteiten bungelt de VU al jarenlang onderaan. Bovendien spelen bezuinigingen op het hoger onderwijs nog steeds een grote rol. Kortom, er zijn genoeg uitdagingen waar elke student op de VU mee te maken zal hebben.
Wat nu gebeurt heeft niet alleen invloed op onze opleiding, maar ook op de waarde van ons diploma in de toekomst. De VUSO wenst daarom een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het in goede banen leiden van deze ontwikkelingen door de uitdagingen in de Studentenraad aan te pakken. Het meest cruciale is namelijk dat de belangrijkste schakel in deze discussies niet achterop mag raken: de student. De VUSO zal ook in het komende studiejaar de belangen van elke student vertegenwoordigen. Daarnaast wil de VUSO proberen niet méér inspraak van studenten te realiseren, maar échte inspraak. Ga dus voor jouw studie, jouw toekomst en échte inspraak voor studenten. Stem VUSO.

Het komende academische jaar zal de VUSO zich sterk maken voor de volgende onderwerpen:

1. Kwaliteit van het onderwijs
2. Kwaliteit van de studiebegeleiding
3. Kwaliteit van de faciliteiten
4. Interne communicatie
5. VU-imago
6. (Internationale) samenwerking
7. Excellentie

Bekijk hier het partijplan 2014/2015

Like ons op Facebook

Wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten van VUSO binnen de Universitaire Studentenraad? Wil jij dat ook jouw stem wordt meegenomen? Like ons dan hier!