Het zijn zware tijden voor de VU-student. In de media wordt de VU weggezet als het Inholland van de universiteiten. In de keuzelijsten van universiteiten bungelt de VU al jarenlang onderaan. Bovendien hangen de bezuinigingen op het hoger onderwijs als het zwaard van Damocles boven het komende collegejaar. Kortom, er zijn de komende tijd genoeg uitdagingen waar elke student op de VU mee te maken zal hebben. Wat nu gebeurt heeft niet alleen invloed op onze opleiding, maar ook op de waarde van ons diploma in de toekomst. De VUSO wenst daarom een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het in goede banen leiden van deze ontwikkelingen door de uitdagingen in de Studentenraad aan te pakken. Het meest cruciale is namelijk dat de belangrijkste schakel in deze discussies niet achterop mag raken: de student. De VUSO zal er voor zorgen dat de belangen van de studenten in elke discussie worden vertegenwoordigd. Laat je dus niet wegcijferen. Stem VUSO.

Het komende academische jaar zal de VUSO zich sterk maken voor de volgende zes onderwerpen:

1. Kwaliteit van het onderwijs
2. Profilering en samenwerking
3. Begeleiding
4. Internationalisering
5. Faciliteiten
6. Duurzaamheid

Bekijk hier het volledige partijplan 2013/2014

Al gestemd?
Wil jij een bruisend studentenjaar? Stem VUSO! Stemmen kan t/m 25 april.

Stem NU!